Kirjoittaja

Mollamaija - sivu 3

Mollamaijalla on 130 julkaisua.

Oivalluksia eskarista!

in Aikaisempia juttuja Julkaisija

Helsingin varhaiskasvatusvirastossa käynnistyi elokuun 2015 alussa kehittämishanke, jolla vahvistetaan uudistuvan opetussuunnitelman edellyttämää osaamista esiopetusryhmissä. Oivalluksia eskarista! hankkeessa kehitetään yhteistyössä esiopetusryhmien kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä.
Yksi hankkeen tarkoituksista on tehdä sekä olemassa olevaa osaamista että yhdessä hankkeen aikana kehitettyä, kokeiltua ja hyväksi koettua näkyväksi niin omissa tiimeissä ja työyhteisöissä kuin niiden ulkopuolellakin.
Lisätietoa osoitteesta
Pedagogisia ideoita

Tässä vielä linkkejä, joista helsinkiläisten hankkeita ja toimintaa voi tutkailla ja seurata
Start
https://oivalluksiaeskarista.wordpress.com/
https://www.facebook.com/oivalluksiaeskarista/

Käy tutustumassa sivuihin!

0

Sanomalehtien liiton oppituntivinkit

in Aikaisempia juttuja Julkaisija

Sanomalehtien liitto vinkkaa: Esi- ja alkuopetus Syyskuun alussa julkaistiin uudet pienten lasten liikuntasuositukset. Lukekaa juttu ja katsokaa video Iltalehden sivuilta: Pienet lapset halutaan liikkeelle – uusi suositus on kolme tuntia liikuntaa päivässä.
Liikunnan iloa!

Jutelkaa yhdessä:

· Miksi liikkuminen on tärkeää?

· Millaisesta liikunnasta te pidätte?

· Kuinka pitkiä aikoja kerrallaan te istutte paikoillanne?

· Liikutteko kolme tuntia päivässä?

Tehkää valokuvareportaasit omasta päivän liikkumisestanne. Ota valokuva aina, kun liikut. Kokoa ottamasi kuvat reportaasiksi aikajärjestyksessä. Kirjoita jokaisen kuvan yhteyteen, millaista liikuntaa harrastit, missä ja kuinka pitkän aikaa.

Tulostakaa reportaasinne tai julkaiskaa ne jollakin verkkoalustalla. Esitelkää liikuntapäivänne lopuksi parillenne.

0

Uusi OPH:n rahoittama hanke aloittanut!

in Aikaisempia juttuja Julkaisija

Molla höyryää taas! Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen haussa saimme Mollalle taas uutta puhtia.
Molla Goes Steam-hanke starttasi elokuun 22.pv. neljän pilottipäiväkodin voimin. Hankkeen avulla etsimme ratkaisuja tutkivaan oppimiseen ja mallinnamme Steam-pedagogiikkaa ja maker-kulttuurin rantautumista myös päiväkoteihin. Hankkeen toimintaa seurataan pinterest-kuvapalvelun avulla. Pinterestissä on kyse kuvien jakamisesta ja omien kiinnostuksen kohteiden keräämisestä visuaalisiksi kokoelmiksi. Tauluihin kerätään pilottiryhmien vinkkejä muille näytettäväksi, mutta myös kuvia jotka inspiroivat ehkä tuleviin tekemisiin.

Hankkeen toiminta-aika on 8/2017-6/2019.

Hanketta koordinoi Riikka Tidenberg, Saimaan mediakeskuksesta.

0
Mene Ylös