Erityinen tuki ja I-pad

in Etusormet pohdintoja Julkaisija

Kuinka toimin. Hojks-palaverissa keskustellaan yhdessä perheen kanssa I-padin mahdollisuudesta lapsen kuntoutuksessa ja opetuksessa. Usein puheterapeutit ovatkin jo käyttäneet I-padia lapsen puheterapiakäynneillä, jos lapsi on ko. Palveluiden piirissä. Kuulostellaan perheen mielipidettä padin ja appsien hyödyntämiseen oppimisessa. Padi otetaan avuksi ja tueksi silloin, kun keskittyminen ja tarkkaavuus muunlaiseen oppimiseen hiipuu. Padin avulla mielenkiinto oppimiseen säilyy ja oppimista saadaan jatkettua, toiminnasta tulee pitkäkestoisempaa. Padi ei ole ensimmäinen väline, joka kaivetaan kassista, kun on tylsää tai menee lujaa, vaan se on palkinto ja kannustin ylläpitää oppimista. Padia voi käyttää ryhmässä olevat lapsen lähiaikuiset; opettaja, lastenhoitaja tai avustaja sekä erityisopettaja lasta tai pienryhmää ohjatessaan. Padin käytössä on selkeät rajat ja säännöt, kuten muidenkin mediavälineiden käytössä. Hyväksi koettuja appseja voidaan vaihtaa niin lapsen vanhempien kuin terapeuttien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kesken. Ja onhan Padi lasta motivoiva väline, jos vaikka täytyy harjaannuttaa tai vahvistaa lapsen käden käyttöä ja hienomotorikkaa sekä silmä-käden yhteistyötä. Melkoinen kognitiivisen oppimisen keskus myös aukeaa, kun etsii sopivat appsit esiin. Kokeilin padia myös motoriikan; keskikehon hallinnan yhteydessä, jolloin lapsi istui tyynyllisellä käsinojattomalla tuolilla appsia askarrellen…joten muistakaamme myös ryhti ja hyvä asento työskentelyn yhteydessä.
Padi tulee perheelle tutuksi seuraavissa Hojks palavereissa sovittujen videointien katselussa ja lapsen puuhastelemien appsien esittelyssä. Tärkeintä on avoimuus ja iloisuus, ilo onnistumisista ja yhteisistä tekemisistä. Sekä perheiden kanssa yhdessä sovitut tavat ja menetelmät toimia.

Mari
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kimpisen palvelualue
Lappeenranta

0