Saimian opinnäytetyö mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa!

in Aikaisempia juttuja Julkaisija

Mira Hotti, Silja Ilvonen ja Jenni Pitkänen Saimaan ammattikorkeakoulusta tekivät opinnäytetyön aiheesta: ”Lastentarhanopettajien näkemyksiä mediakasvatuksesta Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa”.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mediakasvatuksen tilannetta Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa. Tutkimuskysymyksillä selvitettiin mitä mediakasvatus on ja miten se näkyy päiväkodissa. Kysymyksillä selvitettiin myös miten mediakasvatukseen suhtaudutaan ja mitä vaikutuksia sillä on lapsiin. Lue opinnäytetyö liitetiedostona.

mollaanlastentarhanopettajien_nakemyksia_mediakasvatuksesta_lappeenrannan_varhaiskasvatuksessa

0