Vanhempien toiveita ja ajatuksia

in Aikaisempia juttuja Julkaisija

Lappeen päiväkotikoulussa eskareiden vanhemmat saivat tuoda toiveitaan ja ajatuksiaan lapsensa esiopetuksesta ja niistä koostettiin sanapilvi.
Lappeen päiväkodissa työskentelee kuusi lastentarhanopettajaa esiopetusryhmissä. Jokainen opettaja toteutti/toteuttaa kyselyn lapsille ja vanhemmille esiopetusvuoden odotuksista ja toiveista. Koonti kyselymenetelmistä ja vastauksista: Kaksi opettajaa aikoo kysyä vanhempien odotuksia vasu-keskustelussa, jotka tullaan käymään loka-marraskuussa. Lasten ajatukset haastatellaan erikseen. Kolmessa ryhmässä kysely vanhemmille toteutettiin vanhempainillan yhteydessä. Niiltä vanhemmilta, jotka eivät osallistuneet vanhempainiltaan, mielipidettä on kysytty muissa tilanteissa.

Vanhempien toiveita ja ajatuksia:

Lasten välisen vuorovaikutuksen kehittäminen,
sosiaaliset taidot
Suomen kielen kehitysharjoituksia
Ulkoilua säällä kuin säällä
Leivontaa ja keittiöhommia
Mediakäsite
Vastuun ottaminen
Kotieläimiin tutustuminen
Lapsilla leikkiä.
Yhdessäolon opettelua, kaikkea mitä uudessa, tulevassa kouluarjessa tarvitaan.
Taidepajajuttuja ja liikuntaa.
Mukavaa tekemistä.
Tanssipajoja
Kirjainharjoituksia
Lisää askartelua
Leikin kautta oppiminen.
Ei totista touhua.
Avoin tiedottaminen
Medialukutaitoa (some ym. muut)
Mahdollisimman paljon liikuntaa
Lukemisen opettelua, äänteitä

Lasten toiveita ja ajatuksia: Hippa- ja muut liikuntaleikit (erityisesti koulun salissa) Kirjainten oppiminen ja muut eskaritehtävät Leikkejä (barbit, legot ym.) Askartelu Kimochit Ulkoilu Pelata sählyä Pelata jalkapalloa Naamiaiset Halloween Lisää vaikeampia tehtäviä Lisää askartelua Vierailla naapuriryhmässä Rakentaa ritarilinna

Yksi opettajista toteutti kyselyn kotona täytettävällä kyselylomakkeella, johon vanhemmat kirjasivat sekä omat että lapsen toiveet ja odotukset.

Vanhempien toiveita ja ajatuksia: Oppisi numeroita ja kirjaimia Oppisi hahmottamaan kelloa Ryhmässä tekemisen taito Madaltaa kynnystä koulun alkuun Yhteistyötaitoja ja toisen huomioimista Harjoitella itsestään ja tavaroistaan vastaamista Kaverisuhteita Leikkimistä Keskittymisen parantaminen Kannustamisen kautta oppimishalun löytäminen Oppiminen leikin kautta Tärkeää, että lapsi viihtyy ja saa edelleen olla pieni ja leikkiä paljon Ei oikein osaa toivoa mitään, kun tekemiset mielestämme jo nyt ylittävät odotuksemme Erilaisuuden arvostaminen ja hyväksyminen Lapsen vahvuuksien löytäminen ja niiden vahvistaminen Positiivisten oppimiskokemusten kautta koululaiseksi kasvaminen

Lasten toiveita ja ajatuksia: Legoilua Kavereiden kanssa olemista Oppisi rakentamaan palapelejä Oppisi tuntemaan kellon Oppisi tekemään tehtäviä Oppisi laskemaan, lukemaan Käynti uimahalliin Askartelua Oppisi sanomaan ärrän Läksyjä Kaikissa em. kysely/haastattelutavoissa osa vanhempien ja lasten toiveista mainittiin useita kertoja.

0